KOMRA rrjeti i pajtimit

Xhafer Veliu

29.10.2008.

Xhafer Veliu

Xhafer Veliu dhe djali i tij 13 vjeçar Shuqeri kanë qenë të ngujuar në xhaminë në fshatin Qirez. Në atë kohë, bashkë me ta kanë qenë të ngujuar edhe 15 fëmije të moshës 12 dhe 13 vjeç. Mbetjet mortore të të birit të Xhaferit u gjetën në varrezën masive te Shavarini, në Kosovë, ndërsa fati e deshi që ai t’i mbijetonte pushkatimit. Ai dëshmoi në Forumin IV Rajonal për Drejtësinë Tranzicionale, më 28 dhe 29 tetor 2008, në Prishtinë, Kosovë.

Dëshmia e Xhafer Veliut (transkripti në dispozicion vetëm në gjuhën serbe)

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.