KOMRA rrjeti i pajtimit

teksteve autoriale

06.05.2022.

Thrrije për shkrimin e teksteve autoriale për të pagjeturit në Kosovë dhe procesi e pajtimit

ACDC, Kosova, Personat e zhdukur

Qendra Avokuese për Kulturë Demokratike lanson thirrjen publike për tekste (OP-ED) për të promovuar pajtimin rajonal, veçanërisht në lidhje me humbjet njerëzore, konkretisht duke adresuar çështjen e personave të zhdukur në konfliktin e Kosovës.

Qendra Avokuese për Kulturë Demokratike lanson thirrjen publike për tekste (OP-ED) për të promovuar pajtimin rajonal, veçanërisht në lidhje me humbjet njerëzore, konkretisht duke adresuar çështjen e personave të zhdukur në konfliktin e Kosovës.

Shkrimi i artikujve të autorëve është pjesë përbërëse e projektit “Ballafaqimi me të kaluarën dhe pajtimi në Kosovë përmes ngritjes së vetëdijes për çështjet e munguara”, në kuadër të programit “Mbështetje për organizatat lokale të shoqërisë civile – Iniciativat për drejtësinë tranzicionale dhe ndërtimi i besimit në Ballkanin Perëndimor – Rrjeti i Pajtimi për KOMRA”.

Fokusi i teksteve të autorëve duhet të jetë në mbështetjen e pajtimit në Kosovë përmes ngritjes së vetëdijes për personat e pagjetur të të gjitha komuniteteve si dhe procesin e pajtimit, me theks të veçantë në gjetjen e mënyrave për ndryshimin e situatës dhe ruajtjen e kulturës së përkujtimit të të pagjeturve.

Gjatësia e pritshme e tekstit të jetë maksimumi 600 deri në 750 fjalë (fonti: Times New Roman, madhësia e shkronjave 12, hapësira midis rreshtave Single).

Afati i parashikuar i mbylljes së konkursit është 20 maj 2022. në orën 23:59.

Katër tekstet më të mira do të përkthehen në serbisht, shqip dhe anglisht dhe do të publikohen në rrjetet sociale dhe në faqen e Qendrës Avokuese për Kulturës Demokratike (ACDC), dhe secili nga katër tekstet e përzgjedhura do të shpërblehet me çmime.

Ne gjithashtu do të dorëzojmë tekstet të përzgjedhura të autorëve organizatave, institucioneve dhe vendimmarrësve potencialisht të interesuar.

Të interesuarit luten që punimet e tyre t’i dorëzojnë në adresën elektronike ines.aljovic@acdc-kosovo.org jo më vonë se 20.5. 2022.

Ftesa u dedikohet autorëve nga Kosova, të cilët besojnë se kanë për të thënë diçka në temën e pajtimit mes dy komuniteteve duke ngritur vetëdijen për të pagjeturit në Kosovë, si dhe duke ruajtur kulturën e përkujtimit të të pagjeturve. Në veçanti inkurajojmë të rinjtë që merren me këtë temë të paraqesin propozimet e tyre.

Punimet nuk mund të jenë të publikuara paraprakisht. Një tekst konsiderohet i botuar nëse është në një libër, revistë dhe/ose në internet, përpara se të publikohet vendimi për autorët e përzgjedhur për shkrimin e teksteve të autorit për një temë të caktuar.

Për autorët e teksteve që plotësojnë kriteret e mësipërme parashikohet një shumë bruto në vlerë 120 euro.

Lusim të interesuarit të na kontaktojnë për çdo pyetje shtesë deri më 19 maj 2022 në adresën elektronike: ines.aljovic@acdc-kosovo.org

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.