REKOM mreža pomirenja

pisanje autorskih tekstova

06.05.2022.

Poziv za pisanje autorskih tekstova na temu nestalih na Kosovu i procesa pomirenja

ACDC, Kosovo, Nestali, sabgranting

Centar za zastupanje demokratske kulture raspisuje javni poziv za pisanje autorskih tekstova (OP-ED-ova) u svrhu podsticanja regionalnog pomirenja, posebno u pogledu ljudskih gubitaka, baveći se konkretno pitanjem nestalih osoba u sukobu na Kosovu.

Centar za zastupanje demokratske kulture raspisuje javni poziv za pisanje autorskih tekstova (OP-ED-ova) u svrhu podsticanja regionalnog pomirenja, posebno u pogledu ljudskih gubitaka, baveći se konkretno pitanjem nestalih osoba u sukobu na Kosovu.

Pisanje autorskih članaka sastavni je deo projekta “Suočavanje sa prošlošću i pomirenje na Kosovu kroz podizanje svesti o pitanjima nestalih” u okviru programa ,,Podrška lokalnim organizacijama civilnog društva – inicijative tranzicione pravde i izgradnje poverenja na Zapadnom Balkanu – REKOM mreža pomirenja“.

Fokus autorskih tekstova trebao bi biti na pružanju podrške pomirenju na Kosovu kroz podizanje svesti o nestalim osobama svih zajednica kao i procesu pomirenja, sa posebnim osvrtom na pronalaženje načina da se situacija promeni i da se očuva kultura sećanja na nestale.

Očekivana dužina teksta je maksimalno 600 do 750 reči (font Times New Roman, veličina slova 12, prored Jednostruko).

Predviđeni period zatvaranja konkursa je 20.5.2022. godine u 23:59 časova.

Najbolja četiri autorska teksta biće prevedena na srpski, albanski i engleski jezik i objavljena na društvenim mrežama i web stranici Centra za zastupanje demokratske kulture (ACDC) te će svaki od četiri izabrana autorska teksta biti novčano nagrađen.

Izabrane autorske tekstove dostavićemo i potencijalno zainteresovanim organizacijama, institucijama i donosiocima odluka.

Zaintererovane molimo da svoje autorske radove dostave na email adresu: ines.aljovic@acdc-kosovo.org najkasnije do 20.5. 2022. godine.

Poziv je predviđen za autore i autorke sa Kosova, koji smatraju da imaju nešto da kažu na temu pomirenja dveju zajednica kroz podizanje svesti o nestalima na Kosovu, kao i o očuvanju kulture sećanja na nestale. Posebno ohrabrujemo mlade koji se bave ovom temom da dostave svoje predloge.

Radovi ne smeju biti prethodno objavljeni. Tekst se smatra objavljenim ako se nalazi u knjizi, časopisu i/ili na internetu pre objavljivanja odluke o izabranim autorima za pisanje autorskih tekstova na zadatu temu.

Za autore i autorke tekstova koji ispunjavaju gore navedene kriterijume predviđen je honorar u bruto iznosu u protivvrednosti od 120 eura.

Molimo zainteresovane da se bilo kakvim dodatnim pitanjima jave do 19. maja 2022. godine na email adresu: ines.aljovic@acdc-kosovo.org.

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.