KOMRA rrjeti i pajtimit

26.06.2011.

I ndryshuar dhe plotësuar në Kuvendin e Koalicionit për KOMRA

I ndryshuar dhe plotësuar në Kuvendin e Koalicionit për KOMRA të mbajtur në Sarajevë më 26 qershor 2011.

Statuti i Koalicionit per KOMRA

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.