KOMRA rrjeti i pajtimit

26.06.2011.

I ndryshuar dhe plotësuar në Kuvendin e Koalicionit për KOMRA

I ndryshuar dhe plotësuar në Kuvendin e Koalicionit për KOMRA të mbajtur në Sarajevë më 26 qershor 2011.

Statuti i Koalicionit per KOMRA