KOMRA rrjeti i pajtimit

Şakir Taq (ICTY TV, 11.03.2002.)
Sakir-Taq_MIlosevic_ICTY_20020311

13.07.2017.

Šakir Tač / Şakir Taq

Daniel Saxon, Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë, Glas žrtava, Iain Bonomy, ICTY, KOMRA, Kosovë 1999, Milošević (IT-02-54), MKTJ, O-Gon Kwon, Patrick Robinson, Policia e Serbisë, Policija Srbije, RECOM, REKOM, Richard May, Šakir Tač, Şakir Taq, Sllobodan Millosheviç, Slobodan Milošević, Ushtria Jugosllave, Victims’ Voice, Voice of Victims, Vojska Jugoslavije, Zëri i viktimave

Şakir Taq është dëshmitar i përndjekjes së shqiptarëve të Kosovës në Shqipëri dhe vrasjes së turqve dhe shqiptarëve të Kosovës në fshatin Mamusha më 27 mars 1999.

Ështja e Prokurorit kundër Slobodan Millosheviç u përfundua pas vdekjes së të akuzuarit në 11 mars 2006. vit, pa mundësinë e marrjes së një aktgjykimi i cili do të përcaktonte përgjegjësinë penale.

 

Lënda: Milošević (IT-02-54) Sllobodan Millosheviç

Gjykata: Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë (ICTY)

Prokurori: Geoffrey Nice

Gjykatësi Richard May, kryesues

Data e dëshmisë: 06.03.2002.

 

Pjesë e video inçizimit të dëshmisë

Şakir Taq/Šakir Tač, një turk i Kosovës nga fshati i Mamushës/Mamuša, i lindur në vitin 1954, bujkë.

Ai dëshmon për vrasjen e shtatë fshatarëve të Mamushës, tre turq dhe kater shqiptari, dhe deportimin e shqiptarëve në Shqipëri.

 

Transkript i dëshmisë (anglisht): Link

 

Produkcioni: Koalicioni për KOMRA, mars 2017.

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.