KOMRA rrjeti i pajtimit

Şakir Taq (ICTY TV, 11.03.2002.)
Sakir-Taq_MIlosevic_ICTY_20020311

13.07.2017.

Šakir Tač / Şakir Taq

Daniel Saxon, Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë, Glas žrtava, Iain Bonomy, ICTY, KOMRA, Kosovë 1999, Milošević (IT-02-54), MKTJ, O-Gon Kwon, Patrick Robinson, Policia e Serbisë, Policija Srbije, RECOM, REKOM, Richard May, Šakir Tač, Şakir Taq, Sllobodan Millosheviç, Slobodan Milošević, Ushtria Jugosllave, Victims’ Voice, Voice of Victims, Vojska Jugoslavije, Zëri i viktimave

Şakir Taq është dëshmitar i përndjekjes së shqiptarëve të Kosovës në Shqipëri dhe vrasjes së turqve dhe shqiptarëve të Kosovës në fshatin Mamusha më 27 mars 1999.

Ështja e Prokurorit kundër Slobodan Millosheviç u përfundua pas vdekjes së të akuzuarit në 11 mars 2006. vit, pa mundësinë e marrjes së një aktgjykimi i cili do të përcaktonte përgjegjësinë penale.

 

Lënda: Milošević (IT-02-54) Sllobodan Millosheviç

Gjykata: Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë (ICTY)

Prokurori: Geoffrey Nice

Gjykatësi Richard May, kryesues

Data e dëshmisë: 06.03.2002.

 

Pjesë e video inçizimit të dëshmisë

Şakir Taq/Šakir Tač, një turk i Kosovës nga fshati i Mamushës/Mamuša, i lindur në vitin 1954, bujkë.

Ai dëshmon për vrasjen e shtatë fshatarëve të Mamushës, tre turq dhe kater shqiptari, dhe deportimin e shqiptarëve në Shqipëri.

 

Transkript i dëshmisë (anglisht): Link

 

Produkcioni: Koalicioni për KOMRA, mars 2017.