KOMRA rrjeti i pajtimit

19.06.2024.

Që nga 22 qershor 1999, nuk ka asnjë informacion për Desanka dhe Živko

Dinjitet për të zhdukurit, Missing persons, Personat e zhdukur

Policia e UNMIK-ut, në muajin shkurt të vitit 2003, ka marrë deklarata nga fqinjët e Petkovićëve. Njëri prej tyre ka vërtetuar se ka qenë me Živkon dhe me Desankën deri në datën  22 qershor, kurse fqinji tjetër ka treguar se me ta ka ngrënë drekë në ditën kur janë nisur nga Gjakova.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.