REKOM mreža pomirenja

19.06.2024.

Od 22. juna 1999. nema informacija o Desanki i Živku

Dostojanstvo za nestale, Nestali

UNMIK policija je u februaru 2003. godine uzela izjave od komšija Petkovića. Jedan je potvrdio da je bio sa Živkom i Desankom do 22. juna, a drugi komšija je kazao da je sa njima ručao na dan kada su krenuli iz Đakovice.

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.