KOMRA rrjeti i pajtimit

Propozim Statuti për KOMRA-s

Propozim Statuti për KOMRA është miratuar në Kuvendin e IV-të të Koalicionit për KOMRA të organizuar më 26 mars 2011 në Beograd

Propozim Statuti

SQARIME