KOMRA rrjeti i pajtimit

20.04.2011.

Propozim Statuti për KOMRA-s

Propozim Statuti për KOMRA është miratuar në Kuvendin e IV-të të Koalicionit për KOMRA të organizuar më 26 mars 2011 në Beograd

Propozim Statuti

SQARIME

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.