KOMRA rrjeti i pajtimit

Priština

19.05.2017.

Për pesë ditë të kampanjës është mbledhur 19, 266 nënshkrime te mbështetjes se themelimit të KOMRA-ës

Fushatat, Procesi Berlinit

Ditën e pestë të kampanjës, me datë 17 maj,  për vërtetimin e fakteve mbi krimet e luftës dhe shkeljeve tjera të rënda të të drejtave të njeriut të kryera në ish-Jugosllavi që nga 1 janar 1991 deri më 31 dhjetor 2001 (KOMRA), janë nënshkruar  3,705 qytetarë të shteteve nga rajoni.

Në Sarajevë sot janë mbledhur me së shumti nënshkrime  1.400, ne Beograd (725), ne Novi Pazar (101), janë mbledhur gjithsej 826 nënshkrime, në Prishtinë (771), Banja Llukë (600) dhe ne Zagreb (75). Peticionin në sajtin  recom.link e kanë nënshkruar 33 persona.

Deri tani në rajon janë mbledhur 19.266 nënshkrime.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.