KOMRA rrjeti i pajtimit

Ne mirëpresim rezolutën

04.03.2022.

Ne mirëpresim rezolutën e Këshillit për të Drejtat e Njeriut

HLC, HLCK, KOMRA, Ukrainë, YIHR

Ne mirëpresim rezolutën e Këshillit për të Drejtat e Njeriut të Kombeve të Bashkuara  që dënon pushtimin rus të Ukrainës, duke bërë thirrje për tërheqje “të shpejtë dhe të verifikueshme” të forcave ruse dhe krijimin e menjëhershëm të një “Komisioni Hetimor” për shkeljet e të drejtave të njeriut dhe ligjit ndërkombëtar humanitar në Ukrainë.

Pozdravljamo rezoluciju Veća za ljudska prava Ujedinjenih naroda kojom se osuđuje ruska invazija na Ukrajinu pozivajući na „brzo i proverljivo“ povlačenje ruskih snaga i hitno uspostavljanje „Istražne komisije“ o kršenju ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava u Ukrajini.

We welcome the resolution of the United Nations Human Rights Council condemning the Russian invasion of Ukraine calling for the “swift and verifiable” withdrawal of Russian forces and immediate establishment of a “Commission of Inquiry” on violations of human rights and international humanitarian law in Ukraine.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.