KOMRA rrjeti i pajtimit

Regionalna konsultacija umetnika o nasledju proslosti

16.12.2006.

Artistët-Beograd, Serbi-16.12.2006.

2006, artistët, Konsultimet rajonale, Serbia

Regionalna konsultacija umetnika o nasledju proslosti

Konsultat rajonale me artistët mbi trashëgiminë e së kaluarës

Konsultat janë organizuar nga Fondi për të Drejtën Humanitare, regjisori i teatrit dhe profesor në Akademinë e arteve skenike në Sarajevë, BH, Haris Pašović dhe Nenad Prokić, shkrimtar dramash dhe profesor në Fakultetin e arteve dramatike në Beograd, Serbi. Pjesëmarrësit (27) kanë qenë regjisorët, shkrimtarët, aktorët, disenjatorët, dhe një valltare/koreografe nga Kroacia, Bosnja dhe Hercegovina, Serbia, Sllovenia dhe nga Kosova. Fjalën hyrëse e mbajtën Haris Pašović, Nenad Prokić dhe Nataša Kandić (Fondi për të Drejtën Humanitare, Serbi). Për tubimin kanë informuar gazeta «Danas», «Mreža», B92 dhe SEE Cult.

Konsultat rajonale me artistët mbi trashëgiminë e së kaluarës

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.