KOMRA rrjeti i pajtimit

10.01.2009.

Hulumtuesit -Zagreb, Kroaci -10.01.2009.

2009, Hulumtuesit, Konsultimet rajonale, Kroaci

Konsultat   i  organizoi   organizata   joqeveritare Documenta  (Zagreb). Morën pjesë 34 shkencëtarë dhe shkencëtare nga i gjithë rajoni, si dhe një gaze- tar nga Beogradi. Fjalët hyrëse i mbajtën Nataša Kandić (Fondi për të Drejtën  Humanitare,  Serbi) dhe Vesna Teršelič (Documenta, Kroaci), kurse debatin e moderuan  Aleksandar Trifunović (Pro- jekti  medial  Buka  / Zhurma,  BH), Jelena Simić (Fondi  për  të  Drejtën  Humanitare,   Serbi)  dhe Eugen Jakovčić  (Documenta,  Kroaci). Mediumet që kanë informuar për tubimin janë Republika, Slobodna Dalmacija, Glas Istre, Novi list, Gazeta Express, Nova TV dhe E-Novine.

Konsulta rajonale me shkencëtarët për nismën KOMRA

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.