РЕКОМ мрежа за помирување

10.01.2009.

Научни работници-Загреб, Хрватска-10.01.2009.

2009, научните работници, регионални консултации, Хрватска

Регионални консултации со научните работници за Иницијативата за РЕКОМ

Консултациите ги организираше невладината организација Documenta (Загреб). Учествуваа 34 научни работници од целиот регион, како и еден новинар од Белград. Воведни излагања имаа Наташа Кандиќ (Фонд за хуманитарно право, Србија) и Весна Тершелич (Documenta, Хрватска), а расправата ја модерираа Александар Трифуновиќ (Медиумски проект Бука, БиХ), Јелена Симиќ (Фонд за хуманитарно право, Србија) и Еуген Јаковчиќ (Documenta, Хрватска). Медиуми кои известуваа за собирот се Република, Слободна Далмација, Глас Истре, Нови лист, Gazeta Express, Нова ТВ и E-Novine.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Predlozi, misljenja, sugestije

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.