KOMRA rrjeti i pajtimit

22.04.2024.

Jasmini zhdukur në datën 19. 4. 1999 në rrethinën e Podujevës.

Dinjitet për të zhdukurit, Missing persons, Personat e zhdukur

Jasmini ka punuar në ndërmarrjen “Ndërtimtari AD” („Građevinar AD”) në Nish deri në datën 24. 3. 1999, kur është mobilizuar në br.b 211 të UJ-së dhe është dërguar në Kosovë. Është zhdukur në datën 19. 4. 1999  në rrethinën e Podujevës. UJ e ka informuar nënën e tij se Jasmini kishte dezertuar. Deri në vitin 2000, UJ ka bërë verifikime nëse ai ishte kthyer në shtëpi.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.