KOMRA rrjeti i pajtimit

Janë mbledhur 23.061 nënshkrime të mbështetjes së themelimit të KOMRA-ës për gjashte ditë

Fushatat, Procesi Berlinit

Për gjashtë ditë të kampanjës rajonale, janë mbledhur 23.061 nënshkrime mbështetëse të themelimit të Komisionit Rajonal për vërtetimin e fakteve mbi krimet e luftës dhe shkeljeve tjera të rënda të të drejtave të njeriut të kryera në ish-Jugosllavi që nga 1 janar 1991 deri më 31 dhjetor 2001 (KOMRA).

Të enjten, 18. maj në Sarajevë 1.250 qytetar dhanë  mbështetjen për themelimin e Komisonit Rajonal, në Beograd (793), Novi Pazar (38), janë mbledhur 831 nënshkrime, në Banja Lllukë (804), Prishtinë (713) dhe në Rijekë (186).  Peticionin në sajtin  recom.link e kanë nënshkruar 11 persona.