KOMRA rrjeti i pajtimit

pristina-18-05

19.05.2017.

Janë mbledhur 23.061 nënshkrime të mbështetjes së themelimit të KOMRA-ës për gjashte ditë

Fushatat, Procesi Berlinit

Për gjashtë ditë të kampanjës rajonale, janë mbledhur 23.061 nënshkrime mbështetëse të themelimit të Komisionit Rajonal për vërtetimin e fakteve mbi krimet e luftës dhe shkeljeve tjera të rënda të të drejtave të njeriut të kryera në ish-Jugosllavi që nga 1 janar 1991 deri më 31 dhjetor 2001 (KOMRA).

Të enjten, 18. maj në Sarajevë 1.250 qytetar dhanë  mbështetjen për themelimin e Komisonit Rajonal, në Beograd (793), Novi Pazar (38), janë mbledhur 831 nënshkrime, në Banja Lllukë (804), Prishtinë (713) dhe në Rijekë (186).  Peticionin në sajtin  recom.link e kanë nënshkruar 11 persona.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.