KOMRA rrjeti i pajtimit

Roll-up

29.05.2009.

Forumi i V-të regjional për drejtësinë transicionale

DSCF2678

 

 

 

 

 

 

Modeli dhe karakteristikat KOMRA

Budvë, Mali i Zi
29-30 maj 2009

Forumi i pestë rajonal kishte mbledhur mbi 200 organizata joqeveritare nga të gjitha vendet e rajonit të RSFJ-së së dikurshme. Me 316 pjesëmarrës, ky ishte njëri nga tubimet më të mëdha kushtuar drejtësisë në tranzicion. Forumin e kishin organizuar Qendra për Edukim Qytetar dhe Aksioni për të Drejtat e Njeriut nga Mali i Zi, me ndihmën e Sekretariatit të Koalicionit për KOMRA. Ky është forumi i parë në të cilën anëtarët e koalicionit për KOMRA, në kuadër të katër punëtorive, diskutuan për modelin dhe elementet tjera të modelit KOMRA. Një ditë para forumit, anëtarët e Koalicionit kishin mbajtur kuvendin e parë, themelues të Koalicionit, në të cilën u miratua Statuti i Koalicionit dhe u zgjodhën anëtarët e Këshillit Koordinues. Forumin e pestë e hapën Ranko Krivokapiq, kryetar i Kuvendit të Malit të Zi, Pierre Mirel, drejtor i Departamentit të Komisionit Evropian për zgjerim në vendet e Ballkanit perëndimor dhe Ron J.P.M. van Dartel, Ambasador i Mbretërisë së Holandës në Mal të Zi dhe Serbi.

Dëshiroj që ngrohtësisht të përshëndes këtë nismë të organizatave joqeveritare, nismën tuaj për të themeluar një koalicion të përbashkët për themelimin e Komisionit Rajonal. Shpresoj se, me anë të nismave të këtilla dhe me përkrahjen dhe trysninë tonë të vazhdueshme, vendet e rajonit ngadalë do të arrijnë në situatë që të pajtohen me të kaluarën e tyre dhe që prej aty të ndërtojnë të ardhmen e tyre.

Pierre Mirel, drejtor i Departamentit të Komisionit Evropian për Zgjerim për Vendet e Ballkanit Perëndimor. (Forumi i V-të)

 

Agjenda

Propozimet, opinionet dhe rekomandimet

Përmbledhja e punëtorive

Galeri

Videoja është në dispozicion vetëm në gjuhët BKSM.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.