KOMRA rrjeti i pajtimit

hipermnezija

02.12.2014.

Shfaqjet që trajtojnë luftën në Jugosllavi

Në kuadër të sesionit Përdorimi i fakteve në veprat artistike në Forumin X për Drejtësinë Tranzicionale, u shfaq një video hyrëse me pjesë nga gjashtë shfaqjet të cilat trajtojnë luftën në Jugosllavi dhe faktet lidhur me të.