KOMRA rrjeti i pajtimit

hipermnezija

02.12.2014.

Shfaqjet që trajtojnë luftën në Jugosllavi

Në kuadër të sesionit Përdorimi i fakteve në veprat artistike në Forumin X për Drejtësinë Tranzicionale, u shfaq një video hyrëse me pjesë nga gjashtë shfaqjet të cilat trajtojnë luftën në Jugosllavi dhe faktet lidhur me të.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.