KOMRA rrjeti i pajtimit

Forumin e XV-të për drejtësinë tranzicionale

08.12.2022.

Forumin e XV-të për drejtësinë tranzicionale në vendet post-jugosllave – Pajtimi nuk ka alternativë

Forumin e XV-të për drejtësinë tranzicionale, KOMRA, RECOM

KOMRA rrjeti i pajtimit organizon  Forumin e XV-të për drejtësinë tranzicionale në vendet post-jugosllave. 

ZOOM LINK

 

Pajtimi nuk ka alternativë

 

Forumin e XV-të për drejtësinë tranzicionale  në vendet post-jugosllave

Zagreb, hotel Academia, 12. – 14. 12. 2022.

 

E hënë, 12. 12. 2022.

 

14:00                           Ardhja dhe vendosja

19:00                           Zëri i viktimave – dëshmi para GJNPJ (video)

 

20:00                           Darka e përbashkët

 

 

E martë, 13. 12. 2022.

 

9:00 – 9:20                 Fjalët hyrëse

 

Vesna Tersheliq, Natasha Kandiq

 

 

9:20 – 11:00                Vitet e luftës së të nëntëdhjetave në perspektivën e të rinjve

 

Panelistët dhe panelistet:

 

dr.sc. Anja Gvozdanoviq Instituti për hulumtime shoqërore në Zagreb

Sofija Todoroviq, Nisma e të rinjve për të drejtat e njeriut në Serbi

Samir Behariq, anëtar i Rrjetit të liderëve të inkluzionit transatlantik (TILN) të Fondit Mareshal gjerman

Marigona Shabiu, Nisma e të rinjve për të drejtat e njeriut në Kosovë

 

Moderatore: Branka Vierda, Nisma e të rinjve për të drejtat e njeriut në Kroaci

 

 

11:00 – 11:30              Pauza

 

 

11:30 – 13:00              E drejta penale – procesimi i krimeve të luftës

 

Panelistët dhe panelistet:

 

Drita Hajdari, prokurore e Prokuroisë Speciale të Republikës së Kosovës, udhëheqëse e Departamentit për krimet e luftës

Jasmina Dolmagiq, zëvendëse e kryeprokurorit të shtetit, Kroaci

Nexhad Smailagiq, këshilltar profesional për përcjelljen e procedurave gjyqësore, Departamenti i Sundimit të Ligjit të OSBE-së në Bosnje dhe Hercegovinë

Sead Spahoviq, avokat, Serbi

Klaudio Çurin,avokat, Kroaci

 

Moderatore: Tea Gorjanc Preleviq, Aksioni për të drejtat e njeriut, Mali i Zi

 

 

13:00 – 14:30              Dreka

 

 

14:30 – 16:00              Perspektiva e fuqishme artistike në ndërtimin e kulturës së përbashkët të kujtimit

 

 

Panelistët dhe panelistet:

 

Olja Saviçeviq Ivançeviq, shkrimtare dhe poete, Kroaci

Ognjen Glavoniq, regjisor, Serbi

Ognjen Spahiq, letrar, Mali i Zi

Adela Jushiq, artise vizuele,  Bosnjë dhe Hercegovinë

 

Moderatore: Prof. dr. Milena Dragiçeviq Sheshiq, Fakulteti i arteve dramatike në Beograd

 

16:30 – 17:00              Pauza

 

17:00 – 18:30              Mbamendja e vrasjeve të të tjerëve dhe i të ndryshmëve: si ta krijojmë kulturën e përbashkët të përkujtimit

 

Panelistët dhe panelistet:

 

Prof. dr. Sinisha Malesheviq, University College, Dublin

Prof. dr. Nerzuk Çurak,  Fakulteti i shkencave politike të Universitetit të Sarajevës

Dr. Misho Kapetanoviq, Instituti për stutime habsburgiane dhe balkanologjike, Akademia Austriake e Shkencës

Dr. Rok Zupançiq, Fakulteti i shkencave shoqërore të Universitetit të Lubjanës

Naum Trajanovski, asistent në Institutin për Sociologji, Universiteti i  Varshavës

 

Moderatore: Prof. dr. Mila Dragojeviq, Universiteti South, SAD

 

 

E merkurë 14. 12. 2022.

 

 

9:00 – 10:45               Proceset e pajtimit dhe praktikat politike të (pa)suksesshme

 

Panelistët dhe panelistet:

 

Vildana Selimbegoviq, redaktore,  Oslobođenja, B dhe H

Boshko Jakshiq, gazetar, Serbi

Veton Surroi, publicist, Kosovë

Dr. Marko Jeliq, prefekt i qarkut Shibenik-Knin

 

Moderator: Borna Sor, gazetar, Kroaci

 

 

 

10:45 – 11:15              Fjalët përmbyllëse  

 

Natasha Kandiq, Vesna Tersheliç

 

 

 

 

 

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.