KOMRA rrjeti i pajtimit

16.12.2021.

Forumi i XIV për drejtësi tranzicionale në vendet post-jugosllave

Adriatik Kelmendi, Aidan Hehir, Ana Milošević, Andro Martinović, Balša Božović, Bekim Blakaj, Besnik Beqaj, Branimir Janković, Branka Vierda, Edvin Kanka Ćudić, Eric Gordy, Forum za tranzicionu pravdu, Fred Matić, Ivan Čolović, Ivan Đurić, Ivana Bodrožić, Ivo Josipović, Jeton Neziraj, Kristina Vugdelija, Marica Šeatović, Marinko Đurić, Midheta Kaloper Oruli, nataša kandić, Nebojša Petrović, Ranko Krivokapić, REKOM, Sanja Vico, Saša ilić, Shaip Kamberi, Stevan Filipović, Vesna Pešić, Vesna Teršelič, Vjosa Dobruna, Zarije Seizović

 

Forumi i XIV për drejtësi tranzicionale në vendet post-jugosllave

17. dhe 18.12.2021.

Pajtimi i ndërprerë – cilës rrugë të vazhdohet?

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FAtwMO1eTNiIhpmVqzDrbQ

 

 

Rendi i ditës

17.12.2021.

Hapja e Forumit: 9.15

Natasha Kandiq, KOMRA rrjeti i pajtimit

 

Paneli i I-rë, 9.30 – 11.00

Nga këndvështrimi i aktivistëve të shoqërisë civile dhe rreth tyre:

Moderator: Vesna Treshelliç, Documenta

Panelistë:

Branka Vierda, Nisma e të rinjve për te drejtat e njeriut në Kroaci

Dalliborka Ulareviq, Qendra për edukim qytetar

Bekim Blakaj, Fondi për të drejtën humanitare Kosovë

Kemija Hoxhiq, Shoqata “Drejtësia tranzicionale, përgjegjësia dhe kujtesa në B dhe H”

Ivan Xhuriq, Nisma e të rinjve për te drejtat e njeriut në Serbi

Dr. Sanja Vico, Shkolla e Londrës për Ekonomi dhe Shkenca Politike (LSE)

 

 

 

Paneli i II-të, 11.30 – 13.15

Nga këndvështrimi i komunitetit akademik:

Moderator: Prof. dr. Milena Sheshiq Dragiqeviq, Fakulteti i Arteve të Dramës në Beograd

Panelistë:

Prof. dr. Zarije Seizoviq, Fakulteti i Shkencave Politike në Sarajevë

Dr. Ana Millosheviq, post doktorante,  KU Leuven

Prof.dr Branimir Jankoviq, Fakultetit filozofik në Zagreb

Prof. dr. Aiden Hehir, Universiteti Vestminster (online)

 

 

 

 

Paneli i III-të, 14.15 -15.45

Nga këndvështrimi i komunitetit akademik

Moderator: Zarije Seizoviq

Panelistë:

Dr.Ivan Çolloviq, “Biblioteka e shekullit XX”

Prof. Dr. Nebojsha Petroviq, Fakulteti Filozofik në Beograd

Kristina Vugdelija, asistentja/doktorant, Fakultetit i Filozofisë në Zagreb

Prof. dr. Eric Gordy, Kolegji Universitar në Londër

 

 

 

18 dhjetor 2021.

Pajtimi i ndërprerë – cilës rrugë të vazhdohet?

Paneli i I-rë, 9.30 -11.00

Nga këndvështrimi  i viktimave dhe mbrojtësve (veteranëve):

Moderator: Nataša Kandić

Panelistë:

Midheta Kaloper Orulli, Shoqata e viktimave të luftës Foça 92/95

Fred Matiq, ministër i mbrojtësve (veteranët nga Kroacia), deputet në PE,

Besnik Beqaj, Jurist

Marica Sheatoviq, Shoqata “Kundër harresës”

Marinko Gjuriq, Shoqata e viktimave të Kosovës

 

 

Paneli i II-të, 11.30 – 13.00

Nga këndi i artistëve dhe shkrimtarëve:

Modertor: Sasha Iliq, shkrimtar

Panelistë:

Ivana Bodrozhiq, shkrimtare

Stevan Filipoviq, regjisor

Prof. dr. Svetllana Sllapshak, shkrimtare (online)

Jeton Neziraj, dramaturg

Andro Martinoviq, regjisor

 

 

Paneli i III-të, 14.15 – 16.15

Nga këndi i politikanëve:

Moderator: Adriatik Kelmendi, gazetar

Panelistë:

Ivo Josipoviq, President i Republikës së Kroacisë 2010 / 2015

Dr. Vesna Peshiq, deputete popullore 2007/2010, lidere e protestave qytetare 1996/97

Ranko Krivokapiq, Kryetar i Kuvendit të Malit të Zi 2003 – 2016

Vjosa Dobruna, ambasadore e Kosovës në Holandë 2013 – 2018

Martin Raguzh, kandidat për anëtarë të Presidencës në B dhe H 2014

Shaip Kamberi, deputet në Kuvendin Popullor të Serbisë.

Balsha Bozhoviq, deputet në Kuvendin Popullor të Serbisë 2012-2016

 

 

16.15 – 16.30: Përmbledhje

 

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.