REKOM mreža pomirenja

15.12.2021.

XIV Forum za tranzicionu pravdu postjugoslovenskim zemljama: Prekinuto pomirenje – kojim putem nastaviti?

Adriatik Kelmendi, Aidan Hehir, Ana Milošević, Andro Martinović, Balša Božović, Bekim Blakaj, Besnik Beqaj, Branimir Janković, Branka Vierda, Edvin Kanka Ćudić, Eric Gordy, Forum za tranzicionu pravdu, Fred Matić, Ivan Čolović, Ivan Đurić, Ivana Bodrožić, Ivo Josipović, Jeton Neziraj, Kristina Vugdelija, Marica Šeatović, Marinko Đurić, Midheta Kaloper Oruli, Nataša Kandić, Nebojša Petrović, Ranko Krivokapić, REKOM, Sanja Vico, Saša ilić, Shaip Kamberi, Stevan Filipović, Vesna Pešić, Vesna Teršelič, Vjosa Dobruna, Zarije Seizović

U Beogradu će u petak 17. i subotu 18. decembra biti održan XIV Forum za tranzicionu pravdu u postjugoslovenskim zemljama.

 

REKOM Mreža pomirenja

 

XIV Forum za tranzicionu pravdu u postjugoslovenskim zemljama 

Prekinuto pomirenje – kojim putem nastaviti? 

17. i 18.12.2021.

 

 Dnevni red  

17.12.2021. 

9.15 Otvaranje Foruma:  

Nataša Kandić, REKOM mreža pomirenja 

 

9.30 – 11.00 I panel 

Iz ugla aktivista za ljudska prava i o njima 

Moderator: Vesna Teršelič, Documenta 

Panelisti: 

Branka Vierda, Inicijativa mladih za ljudska prava u Hrvatskoj 

Daliborka Uljarević, Centar za građansko obrazovanje 

Bekim Blakaj, Fond za humanitarno pravo Kosovo 

Edvin Kanka Ćudić, Udruženje za društvene istraživanja i komunikaciju (UDIK)

Ivan Đurić, Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji 

dr Sanja Vico, Londonska škola ekonomskih i političkih nauka (LSE) 

 

 

11.30 -13.15 II panel 

Iz ugla akademske zajednice 

Moderator:  prof. dr Milena Dragićević Šešić,  Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu 

Panelisti: 

prof. dr Zarije Seizović, Fakultet političkih nauka u Sarajevu   

dr Ana Milošević, postdoktorantkinja, KU Leuven 

dr Branimir Janković, Filozofski fakultet u Zagrebu 

prof. dr Aidan Hehir, Univerzitet Vestminster (online) 

  

 

14.15 – 15.45 III panel 

Iz ugla akademske zajednice 

Moderator: prof. dr Zarije Seizović, Fakultet političkih nauka u Sarajevu   

Panelisti: 

dr Ivan Čolović, „Biblioteka XX vek“ 

prof. dr Nebojša Petrović, Filozofski fakultet u Beogradu  

Kristina Vugdelija, asistentica/doktorantkinja, Filozofski fakultet u Zagrebu 

prof. dr Eric Gordy, Univerzitetski koledž u Londonu  

 

 

18. 12. 2021.

9.30 -11.00 I panel 

Iz ugla porodica žrtava i branitelja 

Moderator: Nataša Kandić 

Panelisti:  

Midheta Kaloper Oruli, Udruženje žrtava rata Foča 92-95 

Fred Matić, ministar branitelja 2011-2016, poslanik u EP 

Besnik Beqaj, pravnik 

Marica Šeatović, Udruženje „Protiv zaborava“ 

Marinko Đurić, Udruženje kosmetskih stradalnika 

 

 

11.30 – 13.00 II panel 

Iz ugla umetnika i pisaca 

Modertor: Saša Ilić, pisac 

Panelisti: 

Ivana Bodrožić, književnica

Stevan Filipović, reditelj 

prof. dr Svetlana Slapšak, književnica (oniline) 

Jeton Neziraj, dramaturg 

Andro Martinović, reditelj 

 

14.15 – 16.15 III panel 

Iz ugla političara: 

Moderator: Adriatik Kelmendi, novinar  

Panelisti: 

prof. dr. Ivo Josipović, predsednik Republike Hrvatske 2010-2015

dr Vesna Pešić, narodna poslanica 2007-2010, liderka građanskih protesta 1996/97  

Ranko Krivokapić, predsednik Skupštine Crne Gore 2003-2016 

Vjosa Dobruna, ambasadorka Kosova u Holandiji 2013-2018 

Shaip Kamberi, poslanik u Narodnoj skupštini Srbije 

Balša Božović, poslanik u Narodnoj Skupštini Srbije 2012-2016 

 

16.15 -16.30 Rezime   

 

Link za registraciju i praćenje: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FAtwMO1eTNiIhpmVqzDrbQ

 

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.