KOMRA rrjeti i pajtimit

DSCF6286

20.03.2010.

Në Forumin e Gjashtë Rajonal

DSCF6195

 

Në Forumin e Gjashtë Rajonal në Novi Sad, në datën 20-21 mars të vitit 2010, të cilin në emër të Koalicionit për KOMRA-n e ka organizuar Asociacioni i Pavarur i Gazetarëve të Vojvodinës, kanë marrë pjesë mbi 300 përfaqësues të organizatave joqeveritare dhe të individëve nga i tërë rajoni i ish RSFJ-së.

Vincent Degert, shef i delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi ka thanë në fjalën e tij hyrëse në hapje të takimit se BE-ja e mbështet Nismën për KOMRA-n. “Përse kjo është e rëndësishme? Për shkak të parandalimit të revizionizmit historik dhe përmirësimit të kapacitetit të popujve që t’i kundërvihen manipulimeve politike në temën e ngjarjeve nga e kaluara. Me ndihmën e fakteve dhe të provave mund të shtrohet rruga drejt vendosjes së të vërtetës së përbashkët në nivel rajonal. Dhe, në fund, mund të inkurajohen faktorët rajonal që interpretimin e tyre të së kaluarës ta bazojnë në realitetet, të cilat janë vërtetuar dhe pranuar në mënyrë të përbashkët jashtë çfarëdo dyshimi. Ky nuk është një proces i lehtë. Janë dashur 61 vite që në tekstet shkollore të historisë në Francë dhe në Gjermani të shfaqet drita”, ka thënë Degert. Krahas Degertit, në hapjen e takimit kanë folur edhe Ana Tomanova Makanova, zëvendëskryeministre e Qeverisë së Vojvodinës, Serbi, dhe Zhelimir Zhilnik, regjisor nga Novi Sadi.

Një ditë para Forumit është mbajtur Kuvendi i Dytë i Koalicionit për KOMRA-n, të cilin e përbëjnë më shumë se 750 shoqata të viktimave, individë dhe organizata joqeveritare nga rajoni.

 

Propozimet, opinionet dhe rekomandime

Agjenda

Galeri

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.