KOMRA rrjeti i pajtimit

15.12.2010.

Debati rajonal mbi modelin e KOMRA-së 01.07-21.12.2009.

Gjykimet për krime lufte nuk mjaftojnë. Neve na duhet një trup në zemër të të cilit janë viktimat e luftës të cilat do të vinë në përfundim dhe t’i thonë publikisht faktet mbi gjithçka që ka ndodhur në të kaluarën e afërt.

Pasqyra e çështjeve kyçe me të cilat u morën pjesëmarrësit e konsultimeve në periudhën më intenzive të debatit rajonal mbi KOMRA-në e ardhshme. Në pjesën e dytë të vitit 2009 u mbajtën 35 konsultime. Në film prezantohet edhe harta interaktive e ish Jugosllavisë me vendet e shënuara të konsultimeve, me atë përmbyllës në fund të vitit 2009.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.