REKOM omrežje sprave

04.12.2014.

Regionalna debata o modelu REKOM 01.07-21.12.2009.

Sojenja za vojne zločine ne zadoščajo. Potrebujemo telo, v katerega središču so žrtve vojn, ki bodo ugotovile in javno obznanile dejsta o vsem, kar se je zgodilo v neposredni preteklosti.

Pregled ključnih vprašanj, s katerimi so se ukvarjali udeleženci konzultacij v najintenzivnejšem obdobju regionalne debate o bodočem REKOM-u. V drugi polovici leta 2009 je potekalo 35 konzultacij. V filmu je predstavljena tudi interaktivna karta bivše Jugoslavije z označenimi kraji konzultacij do konca leta 2009.