REKOM omrežje sprave

04.12.2014.

Regionalna debata o modelu REKOM 01.07-21.12.2009.

Sojenja za vojne zločine ne zadoščajo. Potrebujemo telo, v katerega središču so žrtve vojn, ki bodo ugotovile in javno obznanile dejsta o vsem, kar se je zgodilo v neposredni preteklosti.

Pregled ključnih vprašanj, s katerimi so se ukvarjali udeleženci konzultacij v najintenzivnejšem obdobju regionalne debate o bodočem REKOM-u. V drugi polovici leta 2009 je potekalo 35 konzultacij. V filmu je predstavljena tudi interaktivna karta bivše Jugoslavije z označenimi kraji konzultacij do konca leta 2009.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.