KOMRA rrjeti i pajtimit

IMG_3725

06.11.2014.

Billbordët e KOMRA-së në Shkup, Prishtinë, Banja Luka, Sarajevë, Beograd, Podgoricë dhe Zagreb

Fushatat, KOMRA

Me rastin e Forumit X Ndërkombëtar të Drejtësisë Tranzicionale në vendet e ish Jugosllavisë, u vendosën billbordë të KOMRA-së në Shkup, Prishtinë, Banja Luka, Sarajevë, Beograd, Podgoricë dhe Zagreb, në shenjë mbështetjeje për themelimin e Komisionit regjional për vërtetimin e fakteve rreth krimeve të luftës dhe shkeljeve tjera të rënda në territorin e ish RSFJ-së (KOMRA).

 

 

 

 


info heading

info content