KOMRA rrjeti i pajtimit

07.07.2011.

Avokimi publik i nismës për KOMRA, raport korrik 2011

Përkrahja e parë politike Nismës për KOMRA ka ardhur nga Parlamenti i Malit të Zi. Gjatë konsultimeve me deputetët e parlamentit të mbajtur më 30.06.2010, kryetari i parlamentit Ranko Krivokapiq dhe deputetët kanë dhënë përkrahjen e plotë nismës qytetare për themelimin e Komisionit Rajonal për faktet në lidhje me viktimat dhe krimet e luftës. Pasoi edhe mbështetja nga kryetari i Republikës së Kroacisë, z. Ivo Josipović (31. gusht 2010) dhe kryetari i Republikës së Serbisë, z. Boris Tadić (1 shtator 2010).

 

Avokimi publik i Nismës për KOMRA Raport 07.07.2011.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.