KOMRA rrjeti i pajtimit

Otkriti tajne grobnice 2

13.05.2014.

VIDEO :: Të zbulohen varrezat e fshehta

Në luftërat në territorin e ish Jugosllavisë, nga muaji janar i vitit 1991 e deri në fund të vitit 2001, së paku 130.000 njerëz e kanë humbur jetën. Fati i 13.000 njerëzve ende nuk është zgjidhur. Familjet e personave të zhdukur, me vite ecin nga një varrezë në tjetrën, nga një qeveri tek tjetra qeveri, duke shpresuar se do t’i gjejnë të afërmit e tyre dhe t’iu organizojnë varrim të dinjitetshëm.

Le t’iu ndihmojmë për t’i gjetur njerëzit e tyre të vdekur, që t’i varrosin, që familjeve t’iu jepet vendi publik, ku do t’i vendosin lulet.

Nëse keni informacion mbi ndonjë varrezë, mbi fatin e ndonjë personi të zhdukur, mos heshtni. Ndihmoni që familjet e personave të zhdukur ta gjejnë paqen. Thirreni Koalicionin për KOMRA në numrin e mëposhtëm:

+381 63 393 048

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.