KOMRA rrjeti i pajtimit

Saznati moju i tvoju istinu 2

13.05.2014.

VIDEO :: Të njohësh të vërtetën time dhe tënden

FAKTE MBI TË GJITHA VIKTIMAT E LUFTËRAVE 1991–2001. NË TERRITORIN E ISH JUGOSLLAVISË.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.