РЕКОМ мрежа за помирување

Saznati moju i tvoju istinu 2

13.05.2014.

VIDEO :: Да ја дознаеме мојата и твојата вистина

Фактите за сите жртви на војните 1991–2001. на територијата на бивша Југославија.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.