РЕКОМ мрежа за помирување

Saznati moju i tvoju istinu 2

13.05.2014.

VIDEO :: Да ја дознаеме мојата и твојата вистина

Фактите за сите жртви на војните 1991–2001. на територијата на бивша Југославија.