REKOM mreža pomirenja

žrtve ratnog silovanja
Fotografija Mirsade Tursunović.

05.03.2021.

BiH: Žrtve ratnog silovanja se „i dalje boje da govore”

BiH, Mirsada Tursunović, silovanje u ratu

Mirsada Tursunović, koja je silovana u logoru za vreme rata u Bosni i Hercegovini, govori o tome kako joj je bilo potrebno 17 godina da savlada strah od društvene osude i svedoči protiv svog napadača.

 

Azra Husarić

 


Ovaj tekst je preuzet sa portala balkaninsight.com.

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.