REKOM mreža pomirenja

20.03.2020.

Zašto REKOM

REKOM kampanje

05

Prva medijska kampanja kojom je Inicijativa REKOM predstavljena široj javnosti u regionu. Promotivne aktivnosti započete su 1. juna 2010. godine, istovremeno u Banjaluci, Beogradu, Podgorici, Prištini, Sarajevu i Zagrebu i ubrzo proširene i na druge gradove. Od septembra, u kampanju su uključeni i gradovi u Sloveniji i Makedoniji.

Širom regiona tokom cijele godine emitovni su spotovi (u režiji Milutina Petrovića i Slobodana Šijana), džinglovi i dijeljeni lifleti i promotivni materijal kojim je predstavljena ideja o osnivanju regionalne komisije (Zašto REKOM), a javnost pozvana da je podrži (REKOM-Daj potpis!).

Formiran je i regionalni tim za odnose sa javnošću, koji se bavi informisanjem članova i članica Koalicije za REKOM, medija i javnosti o svim događajima u okviru Procesa REKOM, javnim zagovaranjem i prikupljanjem potpisa podrške za osnivanje REKOM. Regionalni tim Inicijative REKOM  do danas obavlja iste zadatke.

U okviru ove medijske kampanje pokrenut je website www.zarekom.org, na kojem se mogu naći sve relevantne informacije o Inicijativi REKOM, i otvoren je Facebook profil, Za rekom Për comra For recom. I website i FB profil imaju opcije za online pridruživanje Koaliciji za REKOM.