REKOM omrežje sprave

20.03.2020.

Zakaj REKOM

Kampanje

05

Prva medijska kampanja, s katero je bila Iniciativa REKOM predstavljena širši javnosti v regiji. Promocijske dejavnosti so se začele 1. junija 2010 obenem v Banjaluki, Beogradu, Podgorici, Prištini, Sarajevu in Zagrebu in so bile kmalu razširjene še na druga mesta. Od septembra so bila v kampanjo vključena tudi mesta v Sloveniji in Makedoniji.

Po vsej regiji so bili skozi celo leto predvajani spoti (v režiji Milutina Petrovića in Slobodana Šijana) in jingli ter deljeni letaki in promocijska gradiva, v katerih je bila prestavljena ideja o ustanovitvi regionalne komisije (Zakaj REKOM), javnost pa pozvana, da jo podpre (REKOM-Daj podpis!).

Oblikovan je bil tudi regionalni tim za odnose z javnostjo, ki se ukvarja z informiranjem članov in članic Koalicije za REKOM, medijev in javnosti o vseh dogodkih v okviru Procesa REKOM, javnem zagovarjanju in zbiranju podpisov podpore za ustanovitev REKOM-a. Regionalni tim Iniciative REKOM opravlja te naloge še danes.

V okvirju te medijske kampanje je bila vzpostavljena tudi spletna stran www.zarekom.org, kjer je mogoče najti vse relevantne informacije o Iniciativi za REKOM, in odprt Facebook profil Za rekom Për comra For recom. Tako spletna stran kot FB profil imata opcijo za online v članitev v Koalicijo za REKOM.