REKOM mreža pomirenja

Vojko Bakrač na suđenju u Hagu o zarobljavanju u Lapušniku (ICTY TV - 2004)
Vojko-Bakrac-ICTy-2004

15.12.2017.

Vojko Bakrač

Fatmir Limaj, Glas žrtava, Haradin Bala, ICTY, Isak Musliu, KOMRA, Kosovo 1998, Limaj i drugi (IT-03-66), Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, MKTJ, OVK, Ratni zločini, RECOM, REKOM, UÇK, Victims’ Voice, Voice of Victims, Vojko Bakrač

Vojko Bakrač je na suđenju u Hagu opisao kako su on i članovi njegove porodice zaustavljeni na putu iz Prizrena i zarobljeni u Lapušniku, i kako su vojnici OVK/UÇK premlaćivali zatočene muškarce.

Optuženi Fatmir Limaj i Isak Musliu su 27. septembra 2007. godine pravosnažno oslobođeni krivične odgovornosti, dok je Žalbeno veće MKTJ osudilo Haradina Bala, stražara u zatvoru OVK-a u Lapušniku /Llapushnik, za zločine počinjene nad srpskim civilima i civilima kosovskim Albancima, na kaznu zatvora u trajanju od 13 godina.

Predmet: Limaj i drugi (IT-03-66)

Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Colin Black

Sudija: Kevin Parker, predsedavajući

Datum svedočenja: 01.i 02.12.2004. godine

 

Izvod iz video zapisa svedočenja

Svedok Vojko Bakrač, rođen u Brežicama u Sloveniji, 1950. godine,  živeo je u Zagrebu do 1991. godine, a potom kao izbeglica na Kosovu, u Ðakovici/Gjakovë.

Svedočio je da je 29. juna 1998. godine, sa suprugom Vericom i sinom Ivanom, putovao autobusom za Beograd. Imali su kanadsku vizu i trebalo je da se pripreme za odlazak iz zemlje. Na putu prema Prizrenu/Prizren, preko Brezovice, autobus  su zaustavila trojica muškaraca, od kojih je jedan bio u maskirnoj uniformi sa oznakom UÇK na kapi. Legitimisali su putnike na prednjim sedištima. Vojka i njegovog sina Ivana, i dvojicu mladića, za koje je kasnije saznao da su Željko Ćuk i Stamen Genov, odvezli su u selo Lapušnik/Llapushnik, u podrum kuće koja je služila kao zatvor OVK/UÇK.

Bio je svedok svakodnevnog premlaćivanja Stamena Genova, zbog vojne knjižice koju su našli kod njega. U velikim bolovima od premlaćivanja, Stamen Genov ga je molio da ga udavi. Vojko je bio prisutan kada su stražari tukli mladiće, Albance, za koje su sumnjali da imaju veze sa srpskom stranom.

Transkript svedočenja (engleski jezik): Prvi deo i Drugi deo

Obrada: Koalicija za REKOM, jun 2017.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.