REKOM mreža pomirenja

Forum za tranzicionu pravdu

19.05.2021.

Pravda za žrtve bez političke podrške, XIII Forum za tranzicionu pravdu u postjugoslovenskim zemljama

David Hudson, Forum, Ivan Grujić, Ivan Jovanović, Jelena Đureinović, Lea David, Lejla Gačanica, Manfred Nowak, Nataša Kandić, Publikacija, Sabina Čehajić Clancy, Slađana Lazić, Stephanie Schwandner-Sievers, Sven Milekić, Tea Gorjanc Prelević, Thomas Osorio, Vjollca Krasniqi, Žarko Puhovski

Publikaciju koja sadrži izbor tekstova panelista sa XIII Foruma za tranzicionu pravdu u postjugoslovenskim zemljama, održanog 21. i 22. decembra 2020. godine možete preuzeti OVDE.

 

XIII Forum za tranzicionu pravdu u postjugoslovenskim zemljama prošle godine je održan, na jedini moguć način, u onlajn formatu, i to zahvaljujući organizatorima: Koaliciji za REKOM, koja se od prethodnog foruma u Zagrebu zove REKOM mreža pomirenja i Fondu za humanitarno pravo.

Na Forumu su  održana tri panela.

Panel „Pregled tranzicione pravde – izazovi kao izlaz“ se bavio sadašnjim stanjem procesa tranzicione pravde u regionu, o čemu su govorili: profesor Žarko Puhovski, dugogodišnji zagovarač suočavanja sa prošlošću i osnivanja REKOM; Sabina Čehajić Clancy, profesorka socijalne psihologije univerziteta u Štokholmu; David Hudson, viši ekspert Evropske komisije;
Vjollca Krasniqi, profesorka Univerziteta u Prištini i Slađana Lazić, iz Centra za studije mira norveškog univerziteta u Tromsu, koja se posebno bavi krizama tranzicione pravde.

Panel „Politike sećanja i komemoracije žrtava“ se bavio kritičkom analizom zvaničnih politika sećanja u postjugoslovenskim zemljama i praksama komemoriranja žrtava. O tome su govorili Lejla Gačanica, Jelena Đureinović, Sven Milekić i britanska antropološkinja Stephanie Schwandner-Sievers. Panel je moderirala Lea David.

Panel „Pitanje nestalih – prioritet regionalne saradnje“ se bavio sudbinom nestalih, otkrivanjem lokacija masovnih grobnica, uspostavljanjem regionalne saradnje i međunarodne podrške u traganju za posmrtnim ostacima. Panelisti su: ekspert UN Manfred Nowak, Ivan Grujić, dugogodišnji predsednik Komisije Vlade Hrvatske za nestale osobe, Ivan Jovanović, lider projekta UNDP o suđenjima za ratne zločine i traganju za nestalima u regionu i Nataša Kandić, koordinatorka REKOM mreže pomirenja, koja je predstavila rezultate istraživanja o prinudnim nestancima na Kosovu u vezi sa otkrivenim masovnim grobnicama. Panel je moderirao Thomas Osorio.

(iz Uvodne reči Tee Gorjanc Prelević)

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.