REKOM mreža pomirenja

Forum za tranzicionu pravdu

19.05.2021.

Pravda za žrtve bez političke podrške, XIII Forum za tranzicionu pravdu u postjugoslovenskim zemljama

David Hudson, Forum, Ivan Grujić, Ivan Jovanović, Jelena Đureinović, Lea David, Lejla Gačanica, Manfred Nowak, Nataša Kandić, Publikacija, Sabina Čehajić Clancy, Slađana Lazić, Stephanie Schwandner-Sievers, Sven Milekić, Tea Gorjanc Prelević, Thomas Osorio, Vjollca Krasniqi, Žarko Puhovski

Publikaciju koja sadrži izbor tekstova panelista sa XIII Foruma za tranzicionu pravdu u postjugoslovenskim zemljama, održanog 21. i 22. decembra 2020. godine možete preuzeti OVDE.

 

XIII Forum za tranzicionu pravdu u postjugoslovenskim zemljama prošle godine je održan, na jedini moguć način, u onlajn formatu, i to zahvaljujući organizatorima: Koaliciji za REKOM, koja se od prethodnog foruma u Zagrebu zove REKOM mreža pomirenja i Fondu za humanitarno pravo.

Na Forumu su  održana tri panela.

Panel „Pregled tranzicione pravde – izazovi kao izlaz“ se bavio sadašnjim stanjem procesa tranzicione pravde u regionu, o čemu su govorili: profesor Žarko Puhovski, dugogodišnji zagovarač suočavanja sa prošlošću i osnivanja REKOM; Sabina Čehajić Clancy, profesorka socijalne psihologije univerziteta u Štokholmu; David Hudson, viši ekspert Evropske komisije;
Vjollca Krasniqi, profesorka Univerziteta u Prištini i Slađana Lazić, iz Centra za studije mira norveškog univerziteta u Tromsu, koja se posebno bavi krizama tranzicione pravde.

Panel „Politike sećanja i komemoracije žrtava“ se bavio kritičkom analizom zvaničnih politika sećanja u postjugoslovenskim zemljama i praksama komemoriranja žrtava. O tome su govorili Lejla Gačanica, Jelena Đureinović, Sven Milekić i britanska antropološkinja Stephanie Schwandner-Sievers. Panel je moderirala Lea David.

Panel „Pitanje nestalih – prioritet regionalne saradnje“ se bavio sudbinom nestalih, otkrivanjem lokacija masovnih grobnica, uspostavljanjem regionalne saradnje i međunarodne podrške u traganju za posmrtnim ostacima. Panelisti su: ekspert UN Manfred Nowak, Ivan Grujić, dugogodišnji predsednik Komisije Vlade Hrvatske za nestale osobe, Ivan Jovanović, lider projekta UNDP o suđenjima za ratne zločine i traganju za nestalima u regionu i Nataša Kandić, koordinatorka REKOM mreže pomirenja, koja je predstavila rezultate istraživanja o prinudnim nestancima na Kosovu u vezi sa otkrivenim masovnim grobnicama. Panel je moderirao Thomas Osorio.

(iz Uvodne reči Tee Gorjanc Prelević)