REKOM mreža pomirenja

Podržavam REKOM logo

12.05.2015.

Pokrenut novi REKOM portal

Podržavam REKOM logo

Novi portal: RECOM.link

 

 

 

Predstavljamo vam novi portal Koalicije za REKOM – www.recom.link, koji se – pored glavnog zadatka da učini što vidljivijim Proces REKOM – bavi postignućima i preprekama u uspostavljanju tranzicione pravde u post-jugoslovenskim zemljama. Portal prati naučna istraživanja koja se bave teorijama i praksama pomirenja u post-konfliktnim društvima. Na portalu su dostupna i brojna svedočenja žrtava o ratnim zločinima, počinjenim u ratovima na teritoriji bivše SFRJ, autorski tekstovi i intervjui sa pojedincima i pojedinkama koji stvaraju umetnička dela, pišu ili pokreću akcije koje doprinose izgradnji kulture saosećanja, žaljenja za svim izgubljenim životima i poštovanju ličnih iskustava.

Pored toga, ogromna arhiva Procesa REKOM – video arhiva, transkripti konsultativnog procesa, video svedočenja i drugi sadržaji, o najvećoj javnoj debati koju je civilni sektor ikada organizovao na prostoru nekadašnje Jugoslavije, sistematizovana je i lako dostupna. Arhiva je jedinstveno svedočanstvo o procesu pomirenja u regionu, neposredan uvid u potrebe i očekivanja žrtava rata, njihovih porodica, akademske, umetničke i pravne zajednice, organizacija i institucija.

 

12.05.2015.

 

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.