REKOM mreža pomirenja

Podržavam REKOM logo

12.05.2015.

Pokrenut novi REKOM portal

Podržavam REKOM logo

Novi portal: RECOM.link

 

 

 

Predstavljamo vam novi portal Koalicije za REKOM – www.recom.link, koji se – pored glavnog zadatka da učini što vidljivijim Proces REKOM – bavi postignućima i preprekama u uspostavljanju tranzicione pravde u post-jugoslovenskim zemljama. Portal prati naučna istraživanja koja se bave teorijama i praksama pomirenja u post-konfliktnim društvima. Na portalu su dostupna i brojna svedočenja žrtava o ratnim zločinima, počinjenim u ratovima na teritoriji bivše SFRJ, autorski tekstovi i intervjui sa pojedincima i pojedinkama koji stvaraju umetnička dela, pišu ili pokreću akcije koje doprinose izgradnji kulture saosećanja, žaljenja za svim izgubljenim životima i poštovanju ličnih iskustava.

Pored toga, ogromna arhiva Procesa REKOM – video arhiva, transkripti konsultativnog procesa, video svedočenja i drugi sadržaji, o najvećoj javnoj debati koju je civilni sektor ikada organizovao na prostoru nekadašnje Jugoslavije, sistematizovana je i lako dostupna. Arhiva je jedinstveno svedočanstvo o procesu pomirenja u regionu, neposredan uvid u potrebe i očekivanja žrtava rata, njihovih porodica, akademske, umetničke i pravne zajednice, organizacija i institucija.

 

12.05.2015.