РЕКОМ мрежа за помирување

Podržavam REKOM logo

12.05.2015.

Започна нов портал за РЕКОМ

Podržavam REKOM logo

Нов портал: RECOM.link

 

 

 

Ви го претставуваме новиот портал на Коалицијата за РЕКОМ – www.recom.link, кој освен главната задача – да го направи што повидлив Процесот РЕКОМ – се занимава и со достигнувањата и пречките во воспоставувањето на транзициската правда во постјугословенските земји. Порталот ги следи научните истражувања кои се однесуваат на теориите и практиките на помирување во постконфликтните општества. На порталот се достапни и бројни сведочења на жртвите за воените злосторства извршени во војните на територијата на бивша СФРЈ, авторски текстови и интервјуа на поединци и поединки кои создаваат уметнички дела, пишуваат или покренуваат акции кои придонесуваат за изградба на култура на сочувство, жалење за сите изгубени животи и за почитување на личните искуства.

Покрај тоа, огромната архива на Процесот РЕКОМ – како што се видео архивата, транскриптите од консултативниот процес, видео сведочењата и други содржини, а кои се однесуваат на најголемата јавна дебата која цивилниот сектор некогаш ја организирал на просторот на некогашна Југославија – е систематизирана и лесно достапна. Архивата е единственото сведоштво за процесот на помирување во регионот, непосреден увид во потребите и очекувањата на жртвите од војната, на нивните семејства, на академската, уметничката и правната заедница, на организациите и институциите.

 

12.05.2015

 

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.