REKOM mreža pomirenja

Staro Gracko

19.07.2021.

Orahovac/Rahovec, porodica Dina

Kosovo 1998, Orahovac

Selami Dina, Sokol Dina, Ibrahim Dina, Xhemile Dina, Fatmir Dina, Hysen Dina

Specijalne policijske jedinice iz Prizrena/Prizren i Đakovice/Gjakovë stigle su u Orahovac/Rahovec 18.07.1998. godine, kasno popodne. Nosili su zelene uniforme. Rano ujutru 19.07.1998. godine, počeli su da ulaze u albanske kuće – pretresali su, tražili oružje, pucali nasumice, ubacivali bombe u podrume, pljačkali i palili kuće. Pripadnici 549. motorizovane brigade VJ
su granatirali grad sa pozicija iz sela Landovica/Landovicë [Prizren] i Rogovo/Rogovë [Đakovica/Gjakovë]. Kuće braće Ibrahima, Selamija, Sokola i Fahredina Dine nalazile su se na izlazu
iz Orahovca/Rahovec prema selu Zrze/Xërxë, između ambulante i benzinske pumpe Jaha petrol. Rano ujutro 19.07.1998. godine, većina članova porodice Dina je izbegla iz grada. U kući je ostalo devetoro – Ibrahim, njegova supruga Xhemile i sin Fatmir sa suprugom Elvirom, Ibrahimov brat Sokol i njegova supruga Gjylsime sa sinom Muhamedom, zatim Ibrahimov i Sokolov brat Selami, i Hysen, Fahredinov sin. Zbog granatiranja sišli su u podrume – u jednom su bili Ibrahim, Xhemile, Fatmir, Sokol, Hysen i Selami, u drugom Muhamed, Gjylsyme i Elvira. Popodne su došli policajci. Bez ikakvog upozorenja bacili su bombe u podrume. Od tih bombi stradali su Ibrahim, Xhemile, Sokol, Hysen i Selami, a Fatmir je ranjen. Videli su ga Muhamed, Gjylsyme i Elvira u dvorištu, a čuli su i pucnje kad su krenuli da beže. Istog dana, srpski policajci su kamionom pokupili tela ubijenih i odneli ih. U podrumu je ostalo Selamijevo telo. Sutradan, njegovo telo je pronašao brat Fahredin. Uz pomoć jednog komšije sahranio ga je u dvorištu. U avgustu 1998. godine, porodica je prenela Selamijevo telo na muslimansko groblje u Orahovcu/Rahovec.