REKOM mreža pomirenja

Staro Gracko

19.07.2021.

Orahovac/Rahovec, porodica Dina

Kosovo 1998, Orahovac

Selami Dina, Sokol Dina, Ibrahim Dina, Xhemile Dina, Fatmir Dina, Hysen Dina

Specijalne policijske jedinice iz Prizrena/Prizren i Đakovice/Gjakovë stigle su u Orahovac/Rahovec 18.07.1998. godine, kasno popodne. Nosili su zelene uniforme. Rano ujutru 19.07.1998. godine, počeli su da ulaze u albanske kuće – pretresali su, tražili oružje, pucali nasumice, ubacivali bombe u podrume, pljačkali i palili kuće. Pripadnici 549. motorizovane brigade VJ
su granatirali grad sa pozicija iz sela Landovica/Landovicë [Prizren] i Rogovo/Rogovë [Đakovica/Gjakovë]. Kuće braće Ibrahima, Selamija, Sokola i Fahredina Dine nalazile su se na izlazu
iz Orahovca/Rahovec prema selu Zrze/Xërxë, između ambulante i benzinske pumpe Jaha petrol. Rano ujutro 19.07.1998. godine, većina članova porodice Dina je izbegla iz grada. U kući je ostalo devetoro – Ibrahim, njegova supruga Xhemile i sin Fatmir sa suprugom Elvirom, Ibrahimov brat Sokol i njegova supruga Gjylsime sa sinom Muhamedom, zatim Ibrahimov i Sokolov brat Selami, i Hysen, Fahredinov sin. Zbog granatiranja sišli su u podrume – u jednom su bili Ibrahim, Xhemile, Fatmir, Sokol, Hysen i Selami, u drugom Muhamed, Gjylsyme i Elvira. Popodne su došli policajci. Bez ikakvog upozorenja bacili su bombe u podrume. Od tih bombi stradali su Ibrahim, Xhemile, Sokol, Hysen i Selami, a Fatmir je ranjen. Videli su ga Muhamed, Gjylsyme i Elvira u dvorištu, a čuli su i pucnje kad su krenuli da beže. Istog dana, srpski policajci su kamionom pokupili tela ubijenih i odneli ih. U podrumu je ostalo Selamijevo telo. Sutradan, njegovo telo je pronašao brat Fahredin. Uz pomoć jednog komšije sahranio ga je u dvorištu. U avgustu 1998. godine, porodica je prenela Selamijevo telo na muslimansko groblje u Orahovcu/Rahovec.

 


 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.