REKOM mreža pomirenja

Konsultativni proces-korica-SRB

19.07.2011.

Konsultativni proces: maj 2006 – februar 2011.

Konsultativni proces-korica-SRB

Ova publikacija sadrži predloge, mišljenja i preporuke učesnika/ca konsultativnog procesa o utvrđivanju činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava počinjenim na području nekadašnje SFRJ, koji je organizovala Koalicija za REKOM, kao i izveštaje o tom procesu i Predlog statuta REKOM.

Publikacija obuhvata period od maja 2006. do februara 2011. godine.

Konsultativni proces-publikacija-maj 2006 – februar 2011.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.