News

Konzultacijski proces: maj 2006 – februar 2011

19.07.2011

kons proces SLO

Ta publikacija vsebuje predloge, mnenja in priporočila udeležencev/udeleženk Konzultacijskega procesa o ugotavljanju dejstev o vojnih zločinih in drugih hudih kršitvah človekovih pravic, storjenih na področju nekdanje Jugoslavije, ki ga je organizirala Koalicija za REKOM, kot tudi poročila o tem procesu in Predlog statuta REKOM-a.

Publikacija zaobjema obdobje od maja 2006 do februarja 2011.

V makedonščini in slovenščini publikacija vsebuje samo poročila/analize o Konzultacijskem procesu in Predlog statuta REKOM-a.

 

Konzultacijski proces: maj 2006 – februar 2011