REKOM mreža pomirenja

17.02.2011.

Konsultativni proces o Inicijativi za osnivanje REKOM: jul – decembar 2009.

Pregled mišljenja, prijedloga i preporuka

Od maja 2006. godine, kada je na skupu u Crnoj Gori, sa predstavnicima udruženja žrtava i porodica nestalih iz post-jugoslovenskih zemalja, lansirana Inicijativa za osnivanje REKOM, do kraja decembra 2009. godine održano je 79 debata, na nivou lokalnih zajednica, nacionalnom i regionalnom nivou, među kojima je pet regionalnih foruma za tranzicionu pravdu. U debatama [konsultacijama] je učestvovao 3471 pojedinac iz udruženja žrtava i porodica žrtava, organizacija za ljudska prava, organizacija mladih, ženskih grupa, udruženja novinara, udruženja veterana, akademske zajednice, pravničke zajednice, lokalne samouprave, i drugih grupa i organizacija. U periodu od maja do kraja 2009. godine održane su 43 debate, u kojima je učestvovalo 1706 pojedinaca.

 

Analiza stavova maj – decembar 2009.

Pregled svih stavova jul-decembar 2009.

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.