REKOM mreža pomirenja

25.06.2009.

Ženske grupe-Priština/Prishtinë, Kosovo-25.06.2009.

2009, Kosovo, Nacionalne konsultacije, Udruženja žena

Nacionalne konsultacije sa ženskim grupama na Kosovu o osnivanju REKOM

 

Organizator konsultacija bila je nevladina organizacija Partners Kosova. Učestvovale su 24 predstavnice ženskih organizacija sa Kosova koje se bave ljudskim pravima i pružanjem pomoći žrtvama. Prikazan je film Suočavanje sa istinom: Komisije za istinu i društva u tranziciji. Uvodničari su bili Shukrije Gashi (Partners Kosova), Nora Ahmetaj (aktivistkinja za ljudska prava, Kosovo), Suzana Kunac (B.a.b.e.) i Gazmir Raci, (Pro Peace Platform).

Nacionalne konsultacije sa ženskim grupama

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.