РЕКОМ мрежа за помирување

25.06.2009.

Женски групи-Приштина/Prishtinë, Косово-25.06.2009.

2009, здружениа на жени, Косово, Национални консултации

Национални консултации со женските групи на Косово за основањето на РЕКОМ

Oрганизатор на консултациите беше невладината организација Partners Kosovo. Учествуваа 24 претставнички на женските организации од Косово кои се занимаваат со човековите права и со давање помош на жртвите. Прикажан беше филмот Соочување со вистината: Комисии за вистината и општествата во транзиција. Воведничари беа Шукрије Гаши (Partners Kosovo), Нора Ахметај (активистка за човекови права, Косово), Сузана Кунац (B.a.b.e.) и Газмир Раци (Pro Peace Platform).

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Nacionalne konsultacije sa ženskim grupama

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.