REKOM mreža pomirenja

Reg_kons_nvo

29.10.2007.

Organizacije za ljudska prava-Beograd, Srbija-29.10.2007.

2007, Organizacije za ljudska prava, Regionalne konsultacije, Srbija

Reg_kons_nvo

Regionalne konsultacije sa organizacijama za ljudska prava o instrumentima i inicijativama za utvrđivanje i kazivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji

 

Konsultacije su organizovali Fond za humanitarno pravo, Documenta i Istraživačko-dokumentacioni centar. Učestvovalo je 36 predstavnika organizacija za ljudska prava iz regije. Uvodničari su bili Nataša Kandić (Fond za humanitarno pravo, Srbija), Vesna Teršelič (Documenta, Hrvatska) i Mirsad Tokača (Istraživačko-dokumentacioni centar, BiH), a moderator skupa Sandra Orlović (Fond za humanitarno pravo, Srbija). Mediji koji su izvestili o konsultacijama su Danas, Beta, Pcnen.com, Infobiro.tv, Radio Slobodna Evropa, Crnps.org.rs i H-Alter.

Mišljenja i preporuke

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.