REKOM mreža pomirenja

Celebici_roll_up

21.10.2007.

Mladi-Beograd, Srbija-21.10.2007.

2007, Mladi, Regionalne konsultacije, Srbija

Regionalne konsultacije sa organizacijama mladih o instrumentima i inicijativama za utvrđivanje i kazivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji

 

Ove konsultacije organizovali su Fond za humanitarno pravo, Istraživačko-dokumentacioni centar i Documenta, u saradnji sa Inicijativom mladih za ljudska prava (Srbija) i Mrežom mladih Hrvatske. U diskusiji je učestvovalo 37 predstavnika nevladinih organizacija za ljudska prava i omladinskih organizacija, četiri člana podmladaka političkih partija u regionu, kao i 16 posmatrača, od kojih dva iz međunarodnih organizacija. Uvodničari su Nataša Kandić (Fond za humanitarno pravo, Srbija) i Vesna Teršelič (Documenta, Hrvatska), a skup su moderirali Emina Bužinkić (Mreža mladih Hrvatske, Hrvatska) i Andrej Nosov (Inicijativa mladih za ljudska prava, Srbija). Web portal H-Alter je kratkom vešću najavio skup.

Mišljenja i preporuke

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.