REKOM mreža pomirenja

27.06.2007.

Mladi-Sarajevo, BiH-27.06.2007.

2007, BiH, Mladi, Nacionalne konsultacije

Nacionalne konsultacije sa mladima o mehanizmima za utvrđivanje i kazivanje istine

 

Konsultacije je organizirao Istraživačko-dokumentacioni centar. Učestvovalo je 11 predstavnika nevladinih organizacija koje se bave mladima, kao i dva predstavnika podmladaka političkih partija. Uvodničari su bili Mirsad Tokača (Istraživačko-dokumentacioni centar, BiH) i Marijana Toma (Fond za humanitarno pravo, Srbija), a skup je moderirala Dejana Grbić (Inicijativa mladih za ljudska prava, BiH).

Mišljenja i preporuke

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.