REKOM mreža pomirenja

20.07.2007.

Mladi-Zagreb, Hrvatska-20.07.2007.

2007, Hrvatska, Mladi, Nacionalne konsultacije

Nacionalne konzultacije s organizacijama mladih o suočavanju s prošlošću

Organizatori ovih konzultacija bili su Documenta i Mreža mladih Hrvatske. Sudjelovalo je 18 mladih aktivista organizacija za ljudska prava. Uvodničari su bili Vesna Teršelič (Documenta, Hrvatska), Emina Bužinkić (Mreža mladih Hrvatske, Hrvatska), Marijana Toma (Fond za humanitarno pravo, Srbija), Srđan Antić (Nansen dijalog centar Osijek, Hrvatska) i Helena Bučko (Mirovna grupa mladih Dunav, Hrvatska). Prikazani su filmovi: Svi bi rado bacili kamen, autora Nenada Vukosavljevića, u produkciji Centra za nenasilnu akciju, 2007, i Videosnimka osobnih sjećanja na rat, autora Davora Konjikušića, u produkciji Documente, 2006.

Mišljenja i preporuke

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.