REKOM mreža pomirenja

25.10.2008.

NVO-Podgorica, Crna Gora-25.10.2008.

2008, Crna Gora, Nacionalne konsultacije, NVO

Nacionalne konsultacije sa predstavnicima civilnog društva Crne Gore o Inicijativi za osnivanje REKOM

Konsultacije je organizovala Akcija za ljudska prava, i u njima su učestvovala 33 predstavnika civilnog društva, medija i političara Crne Gore. Uvodničarke su bile Nataša Kandić (Fond za humanitarno pravo, Srbija) i Tea Gorjanc–Prelević (Akcija za ljudska prava, Crna Gora). Izvestili su dnevne novine, Dan i Vijesti.

Predlozi, misljenja, sugestije

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.