REKOM mreža pomirenja

25.10.2008.

NVO-Podgorica, Crna Gora-25.10.2008.

2008, Crna Gora, Nacionalne konsultacije, NVO

Nacionalne konsultacije sa predstavnicima civilnog društva Crne Gore o Inicijativi za osnivanje REKOM

Konsultacije je organizovala Akcija za ljudska prava, i u njima su učestvovala 33 predstavnika civilnog društva, medija i političara Crne Gore. Uvodničarke su bile Nataša Kandić (Fond za humanitarno pravo, Srbija) i Tea Gorjanc–Prelević (Akcija za ljudska prava, Crna Gora). Izvestili su dnevne novine, Dan i Vijesti.

Predlozi, misljenja, sugestije

Transkript