REKOM mreža pomirenja

Što sam ja došao tu

24.02.2023.

Knjiga: Što sam ja došao tu?!

Akcija za ljudska prava, NVU Prazan prostor, sabgranting

Knjiga pred vama predstavlja jedan pokušaj spasavanja budućnosti od ponavljanja tragičnih grešaka kakva je bila napad na Dubrovnik 1991. godine. Ovo je antiratna knjiga učesnika rata. U njoj su zabilježena sjećanja ljudi koje je povezala ista trauma, rat koji nisu željeli i koji ne mogu da zaborave. Oni su bili novinari, ljekari, pravnici, stolari, vinogradari, fotografi, maturanti i vojna lica, čiji je normalan životni tok okrenut naglavačke. Svi o ratu pišu kao najgorem mogućem ljudskom iskustvu.

Knjigom odajemo počast svima koji su stradali u napadu na Dubrovnik, sa željom da to budu i poslednje žrtve ratovanja na ovom području.

 

Preuzmite knjigu: PDF

 

Publikacija je pripremljena u okviru projekta „Svjedočenja o napadu i opsadi Dubrovnika 1991-1992” koji je dio projekta „REKOM mreža pomirenja” koji finan- sijski podržava Evropska unija. Sadržaj projekta isključiva je odgovornost Akcije za ljudska prava i NVU Prazan prostor i ne odražava nužno stavove EU.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.