REKOM mreža pomirenja

Celebici_roll_up

31.08.2011.

Proces REKOM: maj 2006. – avgust 2011.

Celebici_roll_up

Proces REKOM je otpočeo pokretanjem regionalne rasprave o mehanizmima za utvrđivanje i javno saopštavanje činjenica o neposrednoj prošlosti, koji, pored krivičnih suđenja, mogu dodatno da doprinesu stvaranju sveobuhvatnog zapisa o prošlosti. Odluka o pokretanju regionalne rasprave doneta je na sastanku 10 vodećih organizacija za ljudska prava iz regiona, koji je organizovao Fond za humanitarno pravo u septembru 2005. godine u Beogradu. Osim učesnika iz post-jugoslovenskih zemalja, sastanku je prisustvovao Mark Freeman iz Međunarodnog centra za tranzicionu pravdu (ICTJ). Učesnici sastanka podržali su suđenja za ratne zločine kao najvažniji pravni instrument za utvrđivanje individualne krivične odgovornosti za počinjene zločine, ali su ocenili da ona nisu dovoljna za izgradnju istorijskog zapisa o prošlosti. Fond za humanitarno pravo (FHP), Istraživačko-dokumentacioni centar (IDC), sa sedištem u Sarajevu, i Documenta, sa sedištem u Zagrebu, preuzeli su obavezu da u okviru civilnog društva u regionu pokrenu debatu o mehanizmima za utvrđivanje i kazivanje činjenica o prošlosti, u čijem su fokusu žrtve, koji mogu, pored krivičnih suđenja, da doprinesu stvaranju potpunijeg činjeničnog zapisa o svemu što se desilo u prošlosti.

Proces REKOM-Izvestaj-maj 2006-avgust 2011.

Процес РЕКОМ-мај 2006 – август 2011.

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.