REKOM mreža pomirenja

Beogradski+medjunarodnopravni+krug+Inside+Detention+8

04.02.2023.

„Inside Detention: definisanje nehumanog i ponižavajućeg postupanja prema zatočenicima u toku oružanog sukoba”

Značaj istraživačkog poduhvata „Inside Detention: definisanje nehumanog i ponižavajućeg postupanja prema zatočenicima u toku oružanog sukoba” u okviru šireg cilja ostvarenja mira i pravde za žrtve na prostoru bivše Jugoslavije – istaknut je na promociji studije i baze podataka koje su plod realizovanog projekta Beogradskog međunarodnopravnog kruga.

Ukazujući na značaj tema koje studija pokriva, Hana Popović, istraživačica REКOM mreže pomirenja, posebno je naglasila tri važna elementa studije: sveobuhvatno objašnjenje kategorija zlostavljanja zatočenika u oružanim sukobima, sistematizovan pregled sudski utvrđenih činjenica, kao i „duh” samog vodiča, koji korišćenjem odrednice zajedničke žrtve „izbegava grešku da se žrtve kategorišu prema nacionalnoj pripadnosti”.

Predstavljajući osnovnu zamisao, metodologiju i strukturu studije, autorski dvojac iz Beogradskog međunarodnopravnog kruga – Mina Radončić i Aleksa Ralević – istakli su značaj upoznavanja šire javnosti sa različitim elementima studije. U tom smislu, posebno su ukazali na različite dimenzije i situacije zlostavljanja u oružanom sukobu, na kategorije lica koja se mogu naći u neprijateljskim rukama, te na specifična mesta zatočenja.

Ove kategorije analizirane su u svetlu prakse Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju – 27 presuda, i prakse sudova na teritoriji Bosne i Hercegovine i Srbije – 300 presuda. Analizirane presude, sistematizovane po kategorijama, dostupne su na onlajn platformi koja je drugi važan rezultat predstavljenog projekta.

Projekat „Inside detention – definisanje nehumanog i ponižavajućeg postupanja prema zatočenicima u toku oružanog sukoba“ deo je projekta „REКOM mreža pomirenja” koji finansijski podržava Evropska unija. Njagov sadržaj isključiva je odgovornost Beogradskog međunarodnopravnog kruga i ne odražava nužno stavove Evropske unije.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.