REKOM mreža pomirenja

Bad-Memories_large

08.09.2015.

Ger Duijzings :: Komemorisati Srebrenicu

Bad-Memories_large

 

“Spomenici i komemoracije mogu da stvore nove ili prodube postojeće podele među zajednicama, ili, čak, da doprinesu nekom budućem sukobu, ali ako su osmišljene i tretirane ispravno, one mogu i da nam pomognu da prevaziđemo traume i gubitke prouzrokovane ratom. Umesto buđenja bolnih sećanja na etničko ili nacionalno stradanje, čemu su verski i politički lideri često skloni, spomenici i komemoracije mogu da donesu spokoj onima kojima je najpotrebniji, a to bi, bar koliko ja vidim, i trebalo da bude njihova glavna funkcija.”

Iz rada Komemorisati Srebrenicu, autor Ger Duijzings (Commemorating Srebrenica-Ger Duijzings)

Komemorisati Srebrenicu (PDF)

Rad je objavljen u publikaciji Bad Memories: Sites, symbols and narrations of wars in the Balkans

Izdavač: Osservatorio Balcani e Caucaso

Publikacija “Bad memories. Sites, symbols and narrations of wars in the Balkans” objedinjuje prezentacije sa konferencije koju je organizovao Osservatorio Balcani in Rovereto u Trentu, 09. novembra 2007. Konferencija je bila deo projekta o memorijalima posvećenim Drugom svetskom ratu. Više o konferenciji, kao i o publikaciji u kojoj je objavljen ovaj rad moguće je videti na: http://www.balcanicaucaso.org/eng/Our-products/Bad-memories-75492.

Publication: Bad memories. Sites, symbols and narrations of wars in the Balkans

 

 

 

 

 

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.